ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА У ЗДО

У жовтні 2012 року комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №93 Харківської міської ради" та комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №240 комбінованого типу Харківської міської ради" розпочали роботу в спільному проекті

«Розвиваємо інклюзію разом. Партнерство загальноосвітніх і спеціальних закладів»

Мета проекту – зміна ставлення навчальних закладів до проблем дітей з особливими потребами, сприяння партнерства між педагогами та формування нових підходів управління закладом в умовах інклюзивного навчання.
До складу лідерської команди увійшли керівники, практичні психологи, вчителі – дефектологи, вихователі, батьки дітей з особливими потребами ДНЗ№№93, 240.

Підходи до створення й розвитку в навчальному закладі інклюзивно­го навчального середовища розглядаються в рамках трьох взаємопов’язаних аспектів, або трьох напрямів, що відображають найважливіші шляхи покращення ситуації в даному питанні, а саме:

1) розвиток організаційної культури;

2) розвиток освітньої політики на рівні закладу (внутрішні нормативні документи);

3) запровадження інклюзивної практики

На наш погляд, ці напрями задають вектори мислення, спрямованого на реформування дошкільних установ не тільки в інклюзії, а й у більш широкому сенсі.

Процес створення плану інклюзивного розвитку навчального закладу — це не оцінка компетентності його учасників, а пошук шляхів підтримки педагогічного та професійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. Розвиток інклюзивних підходів у дошкільній установі не слід розглядати як механічний процес. Його основа — пошук зв’язків між цінностями, емоціями й діями при ретельному розгляді, аналізі та плануванні. Цей процес рівною мірою стосується як розуму, так і серця. Навчальні заклади повинні створювати сприятливе навчальне середовище для всіх дітей. Вони можуть радикально впливати на досвід дітей і членів колективу, розвиваючи таку культуру, в якій поважають кожного, таку політику та практику, в яких ураховуються всі особливості кожної дитини. Дошкільним навчальним закладам треба брати контроль над розвитком інклюзії за допомогою аналізу того, що вже робиться, визначення пріоритетних напрямів і втілення їх на практиці.


Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується:

  • моторний
  • мовний
  • соціальний
  • емоційний розвиток дитини.


  • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей. У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

З 2017 року ЗДО №93 розпочав роботу з впровадження інноваційної методики "Лялька-персона"Що таке «ляльки-персони»?/Files/images/IMG_20170209_093732.jpg
Ляльки-персони – це не іграшки для дітей, а інструмент для педагога. Для кожної ляльки створюють її особисту індивідуальність (ідентичність), закріплюють за нею певну історію життя, наділяють особистісними рисами, родиною і культурним походженням, уподобаннями, страхами та здібностями.
Лялька «приходить» у гості до дітей в групу, коли вони збираються в колі для спільної розмови, і вихователь розповідає їм про щасливі й не дуже радісні ситуації, які з нею сталися.
Ляльки-персони – це практичний метод, що сприяє соціальному і психологічному розвитку дітей, виховує емпатію і допомагає організувати розмову з дітьми про складні питання розмаїття та інклюзії:
· фізичні особливості (особливості зовнішності);
· особливі освітні потреби;
· інвалідність / інклюзія;
· внутрішньо переміщені діти;
· гендер;
· культура й віросповідання;
· приналежність до певного соціального прошарку;
· здоров’я; ВІЛ і СНІД.

Користь дітям.
Ляльки-персони та їхні особисті історії допомагають дитині:
· краще усвідомити власну індивідуальність;
· навчитися позитивно сприймати себе, власні культуру, соціальне походження, сімейні обставини.
Ляльки та історії, які вони «розповідають», − це ефективна інноваційна педагогічна методика, що дає змогу в комфортний і незагрозливий спосіб усувати упередження і дискримінаційну поведінку.
Ляльки допомагають долати ексклюзію, підтримують тих, хто потерпає від неї, та дають змогу кожній дитини почуватися частиною колективу.
Ці персонажі та їхні історії виховують у дітей відчуття справедливості, допомагають розвинути здатність співчувати, слухати інших і вчитися в них. Під час занять із використанням цієї методики в невимушеній атмосфері обговорюються складні питання.
Ляльки несуть позитивні посили, але без повчання і рутинних настанов.
Ляльки допомагають дитині почуватися достатньо захищеною, аби виражати власні почуття та ділитися гнітючими переживаннями.
Цей метод дає дитині розуміння, що й інші люди також переживають щось подібне і що цими переживаннями можна ділитися.
Поступово у дітей поповнюється словниковий запас, вони опановують і починають користуватися словами, що описують почуття ляльок та відображають їхні власні емоції.
Під час роботи з ляльками-персонами діти на практиці вдосконалюють навички вирішення проблемних ситуацій, оцінюють різні варіанти їх залагодження й обирають ті, які найімовірніше приведуть до успіху.
Мета полягає в тому, щоб навчити малечу переносити досвід і навички, засвоєні під час взаємодії з ляльками, на реальні ситуації їхнього повсякденного життя.

Інструмент для роботи педагогів.
Заняття з використанням ляльок дають педагогам змогу:
· підвищити рівень участі дітей;
· спонукати їх активно слухати та розвивати у дітей відповідні навички;
· приймати відповіді кожної дитини і надавати позитивний зворотний зв'язок;
· не нав’язувати дітям власні ідеї;
· реагувати на проблемні питання, які виникають в дитячому колективі (або на запит батьків).

Таким чином Ляльки-персони дають змогу проводити ефективні, стимулюючі та цікаві бесіди, спрямовані на подолання дискримінації, формування емоційної грамотності, обговорення проблем рівноправності, заохочення особистісного зростання дітей у безпечній і психологічно комфортній атмосфері. Ляльки та їхні особисті історії спонукають до співчуття, допомагають усвідомити, що прізвиська, дражніння, виключення з гри і несправедливе поводження завдають такого ж болю, як стусани чи інші агресивні фізичні дії.

Кiлькiсть переглядiв: 518