Працюємо для дітей

Наш Колектив: молодий, творчий, завзятий. Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом заклад забезпечений відповідно до штатного розпису.

Працює під гаслом:

Дитина – це не глечик,
який треба наповнити,
А факел, який треба запалити.
А для цього потрібно самому горіти!

Через гру, індивідуальний підхід до кожної дитини, співпрацю з батьками, під час занять, прогулянок, свят, розваг – педагогічний колектив забезпечує загальний розвиток дитини. Все це буде слугувати підгрунтям для набуття в подальшому спеціальних знань, умінь і навичок, формування стійких особистісних якостей.

НАШІ ВИХОВАТЕЛІ

/Files/images/01/1.jpeg Єретік Алла Михайлівна
Група №1
В групі створено оптимальне розвивальне середовище. Його основні складові: фізичний, сенсорний, музичний, образотворчий осередки. Завдяки цьому діти повноцінно розвиваються за всіма лініями розвитку,що відповідає вимогам чинної програми «Дитина". В освітньо-виховній роботі впроваджуються елементи методики М. Монтессорі. Це допомагає дітям найповніше розкрити свій внутрішній потенціал в процесі вільної самостійної діяльності. Для гармонійного розвитку дітей в навності дидактичний матеріал, який є зовнішнім стимулом для розвитку уваги, пам'яті, мислення.
/Files/images/01/2.jpeg Хмєлєвська Леонора Миколаївна
Група №2
Дітям надається можливість виявляти себе як самостійну особистість, тому діти вільно спілкуються між собою та з дорослими, самостійно розвиваються, відверті, розкуті у взаємовідносинах. В групі був створено оптимальний розвивальний життєвий простір:фізичний, музичний, сенсорний,розвивальний та маніпуляцій ний осередки.В роботі з дітьми широко використовується нетрадиційний ігровий матеріал: защепки, кришечки, ґудзики тощо. Вихователь збагачуєнавчально-виховний процесхудожнім словом, асаме: забавлянками, потішками, віршами, казками, народними іграми.
/Files/images/tematichniy_tijden_ukln_tob_tarase/IMG_5315.jpg Шульгіна Анастасія Олексіївна
Група №3
Важливе місце в своїй роботі з дітьми вихователь надає реалізації цілісного підходу до розвитку дошкільника, формуванню у дітей спостережливості, естетичного сприйняття, художнього смаку, творчих здібностей засобами зображувальної діяльності. Працюючи за методикою Б. Нікітіна, вихователь сприяє творчому розвитку дітей, розвиває мислення.
/Files/images/IMG_1592.jpg Кальченко Анастасія Олександрівна
група №4
Формує у дітей здоров'ятворче ставлення до власного життя і передбачає повноціінний інтелектуальний, емоційний, духовний , моральний і соціаальний розвиток дитини. Комплексний освітньо-виховний вплив на дитину передбачає ведення здорового життя в повсякденні. Пріритет здоров'я в роботі педагога формує у дітей потребу бути здоровим з перших років життя.
/Files/images/IMG_3838.JPG Сулім Наталія Олексіївна
група №5
/Files/images/tijden_dorojnogo_ruhu/IMG_6594.jpg
Ткач Наталія Сергіївна
Група №6 .
Вихователь особливе значення придає організації ігор як одному із видів природної дитячої діяльності. Саме через гру діти пізнають світ, готуються до життя, набувають різних практичних знань і вмінь. Оскільки в ранньому віці починає формуватися ставлення до людей, велика увага приділяється іграм із природнім матеріалом.
/Files/images/01/6.jpg Полякова Тетяна Федорівна
Група №7 .
Протягом всього навчального року у дітей розвиваються організаційні, загально-пізнавальні, конструктивні, мовленнєві та контрольно-оцінні вміння і навички, виховується позитивне ставлення до майбутнього життя. Свідченням високих знань та вмінь дітей цієї групи є їх активна участь у районних конкурсах «Обдарована дитина», "Пісенний вернісаж" тощо. Вихователь працює над впровадженням елементів казкотерапії. В процесі різноманітних казкотерапевтичних занять вихованці пізнають світ не тільки розумом, а й серцем. Особлива увага приділяється вивченню літературної спадщини українського народу.
/Files/images/IMG_6589.jpg Верещагіна Наталя В'ячеславівна
Група №8 .
Внаслідок збагачення життєвих вражень дошкільника, вихователь розширює, урізноманітнює , вдосконалює всі форми активності дітейі. Впроваджує технологію раннього навчання М.Зайцева. Педагог використовує в своїй роботі з дітьмиідеї видатного педагога В.О. Сухомлинського , навчає своїх вихованців спілкуватися з природою, самостійно робити відкриття, пізнавати себе та відчувати гордість за зроблене своїми руками.
/Files/images/muzichna_rozvaga/IMG_6170.jpg Кураксіна Марина Анатоліївна
Група №9 .
З метою ефективного впровадження програмирозвитку і виховання дитини старшого дошкільного віку велика увагаприділяється створенню ефективної організації життя дитини в дошкільному закладі . При плануванніроботи з дітьми передбачається інтегрований підхід до організації життєдіяльності дітей, змістовної цілісності, системності, послідовності, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Кожна дитина має змогу працювати у своєму темпі, привчаючись самостійно мислити і діяти. В ігрових куточках достатньо дидактичного матеріалу , якийпотребуєсамонавчання. Заняттяпроводятьсяу формі інтелектуальних та діловихігор , де дітив легкій для сприймання формірозв’язують оригінальні математичні завдання зконструювання, комбінаторики, завдання, що сприяють естетичному вихованню та розвитку загальної культури дітей.
/Files/images/IMG_6608.jpg
Кіреєва Марина Леонідівна
Група №10 .
Особлива увага приділяється формуванню у дітей розуміння того, що своє здоров'я та життя треба вміти берегти і захищати. В цьому їм допомагають дидактичні ігри. Діти вчаться самостійно приймати рішення в складну хвилину.
/Files/images/01/9.jpeg Горіна Наталія Петрівна
Група №11 .
Вихователь особливу увагу приділяють організації розвивальної діяльності дітей протягом дня. Вони сприяють систематизації уявлень дітейщодо навколишнього світу, визначають розуміння дітьми соціальних норм поведінки та здатність до суджень; розвивають вміння абстрагувати, увагу, уяву, мислення.
/Files/images/01/10.jpeg Калюк Вікторія Вікторівна
Група №12.
актуалізація питань щодо формування у дітей навичок здорового способу життя, є характерною особливісю освітнього процесу в цій групі. Діти свідомо вибирають здорове майбутнє, вміють дбати про власний стан і безпеку, а
Кiлькiсть переглядiв: 209