/Files/images/e9c724eeb5636d1c1c1a2c2e85d40377_XL.jpg
Залучення Благодійної та спонсорської допомоги
Пам'ятка батькам, які планують здійснити благодійний внесок донавчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).

2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.

4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.

5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.

6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8.Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

Шевченківський район 340-31-43
Новобаварський район 734-94-30
Слобідський район 737-23-14
Основ’янський район 725-27-91
Холодногірський район 712-34-27
Немишлянський район 392-02-41
Київський район 725-24-86
Індустріальний район 93-41-35
Московський район 68-54-90

Необхідний перелік нормативних документів

— Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України;

— закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

— постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»;

— накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Прозатвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 №1202 «Прозатвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 №611 «Прозатвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;

— наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;

— наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення пробатьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;

— листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»; від 05.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; від28.11.2013 № 1/9-848«Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

— листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків».

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

— 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

— 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

— 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

— 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

— 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

— 6) публічний збір благодійних пожертв;

— 7) управління благодійними ендавментами;

— 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

— 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Стаття 5.Закону України

«Про благодійну діяльність

та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Постанова Кабінету Міністрів Україним від 04.08.2000 №1222 "Про затвердження Порядку отрицания благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних олсіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

Лист МОНмолодьспорт України від 09.04.2012 №1/9-272 "Щодо благодійних внесків"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11№1/9 - 289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків"

Лист МОНмолодьспорт України від 13.10.2011 №1/11 - 9472 "Щодо збору коштів з батьків"

Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 №1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"

Положення про батьківську раду ДНЗ №93

Для батьків та представників громадськості, які бажають надати благодійну та спонсорську допомогу, повідомляємо номер спецрахунків нашого ЗДО:

Р/р ГУДКУ в Харківській області МФО банка Послуга
Надання дошкільної освіти
31551317126558851011 Утримання дітей
31551317126558851011 Орендна плата
31551317126558851011 Реалізація майна
31551317126558851011 Благодійні внески

Шановні батьки!!!

Ми щиро вдячні Вам за активну участь у розумінні та вирішенні проблем нашого дошкільного навчального закладу, за те, що Ви пройняті турботою про долю й виховання наших малюків. Завдяки Вам оновлюється матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу, що дає змогу повноцінному розвитку дітей.
/Files/images/den_materi.gif

Звіт щодо залучення та використання благодійних внесків

Листопад 2018

Надійшло коштів: 28472 грн. 00 коп.
Найменування Вартість одиниці,грн. Кількість Сума,грн.
Двері міжкімнатні 3000,00 2 6000,00
Жалюзі 1034,003 3102,00
Стінка кухонна15400,00 1 15400,00
Шафа навісна для посуду 3200,00 1 3200,00
Ніж столовий 9,00 30270,00
Комод пластиковий 250,00 2 500,00

Жовтень 2018

Надійшло коштів: 26 520 грн. 00 коп.
Найменування Вартість одиниці, грн. Кількість Сума, грн.
Стіл дитячий 2-х містний 622,00 10 шт. 6220,00
Стілець дитячий Кадет-М 200,00 20 шт.4000,00
Килим 3*45200,001 шт.5200,00
Килим 3*4 5100,001 шт.5100,00
Килим 3*42000,001 шт.2000,00
Порошок пральний 40,00 100 кг.4000,00

Вересень 2018

Надійшло коштів: 37 384 грн. 74коп.
Найменування Вартість одиниці, грн. Кількість Сума, грн.
Металопластикове вікно 1750,00 4,416 м.кв. 7728,00
Шпалери 135,8 50 м.кв. 6790,00
Натяжна стеля 292,00 13,75 м.кв. 4015,00
Емаль ПФ-115 бежева 58,80 16,8 кг 987,84
Емаль ПФ-115 жовто-коричн. 37,50 8,4 кг 315,00
Водоемульсіонка 42,00 3 кг 126,00
Клей для кахлю 4,80 90 кг 432,00
Кахель "ГРЕСС 0070S" 100,00 12,06 м.кв. 1206,00
Суміш цементно-піщана, щебінь 121,60 50 м.кв. 6080,00
Ганок 415,00 12,06 м.кв. 5004,90
Двері міжкімнатні 4500,00 1 шт. 4500,00
Крейда 4,00 50 кг 200,00

У серпні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

У липні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

Червень 2018

Надійшло коштів: 10 262,12грн.
Найменування Вартість одиниці, грн. Кількість Сума, грн.
Відро емальоване 300,00 1 300,00
Шафа господарча 700,00 1 700,00
Жалюзі 1 000,00 3 3 000,00
Емаль ПФ-115 червоно-коричнева 43,60 89,6 кг 3 906,56
Емаль ПФ-115 синя 41,40 8,4 кг 347,76
Емаль ПФ-115 біла 48,20 11,2 кг 539,84
Емаль ПФ-115 блакитна 46,40 5,6 кг 259,84
Емаль ПФ-115 вишня 48,20 8,4 кг 404,88
Емаль ПФ-115 сіра 45,40 5,6 кг 254,24
Емаль ПФ-115 чорна 105,00 0,2 кг 21,00
Емаль ПФ-115 червона 52,50 2,8 кг 147,00
Валик 18,00 10 180,00
Пензлі 40 мм 4,00 12 48,00
Пензлі 60мм 6,00 6 36,00
Пензлі 100 мм 9,00 6 54,00
Уайт-спірит 21,00 3 л. 63,00
Загальна сума:
10 262,12

Травень 2018

Надійшло коштів: 26 831,50 грн.
Найменування Вартість одиниці, грн Кількість Сума, грн
Шафа дитяча для одягу 486 35 17 010,00
Лінолеум 207 14,5 м2 3 001,50
Вогнегасники ВП-2 180 5 900,00
Лампи "EXIT" 280 4 1 120,00
Порошок 40 120 4 800,00
Загальна сума:
26 831,50

У квітні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

У березні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

Лютий 2018

Надійшло коштів: 21 022,00 грн.
Найменування Вартість одиниці, грн Кількість Сума грн.
Двері балконні 1 070,00 3,8 м2 4 066,00
Стінка кухонна 6 900,00 1 6 900,00
Вогнигасник ВП-5 320,00 3960,00
Распіратор 12,00 24 288,00
Кронштейн для вогнигасника 60,003 180,00
Кастрюля емалірована 150,00 11 1 650,00
Шафа господарська 1 770,003 5 310,00
Ніж столовий 9,00 34 306,00
Веделки 9,00 8 72,00
Стенди "Харків" 215,00 6 1 290,00
Загальна сума:
21 022,00 грн

У січні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

У грудні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

Листопад 2017

Надійшло коштів: 41 117,88
Найменування Вартість одиниці, грн Кількість Сума грн.
Шафа для посуду 2 450,00 2 4 900,00
Двері міжкімнатні 2 800,00 1 2 800,00
Шпалери 200,00 35 7 000,00
Клей для шпалер 115,00 10 1 150,00
Шпаклівка 2,40 437,5 кг 1 050,00
Грунтівка 40,00 6,25 250,00
Рідкі цвяхи 70,00 5 350,00
Кут пластиковий 10,00 25 250,00
Фріз декоративний 25,00 16 400,00
Ємність для вершкового масла 55,00 12 660,00
Термометри для води 30,00 15 450,00
Металопластикові вікна 922,00 3,04 м2 2 802,88
Лава для роздягання 370,00 2 740,00
Набір бісера 20,00 70 1 400,00
Мильні бульбашки 5,00 70 350,00
Логічна пірамідка 20,00 70 1 400,00
Скакалка 20,00 70 1 400,00
Футбольний м'яч 50,00 35 1 750,00
Шашки з дошкою 45,0035 1 575,00
Книга казок 15,00 108 1 620,00
Зошити 2,00 140 280,00
Пазли 10,00 35 350,00
Альбом-розмальовка 1,50 140 210,00
Кольорові олівці 30,00 35 1 050,00
Альбом 7,00 35 245,00
Пензлики для малювання 7,00 70 490,00
Фарба для малювання "Гуаш" 30,00 70 2 100,00
Пластилін 25.00 701 750,00
Крейда для тротуару 5,00 70 350,00
Кольоровий папір 7,00 70 490,00
Олівець 2,00 35 70,00
Ручка 2,00 35 70,00
Точилка для олівців 2,00
70 140,00
Клей ПВА 8,00 70 560,00
Ножиці 15,00 35 525,00
Ластик 2,00 70 140,00
Загальна сума:
41 117,88

У жовтні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

У вересні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

Кiлькiсть переглядiв: 176