Залучення Благодійної та спонсорської допомоги
Пам'ятка батькам, які планують здійснити благодійний внесок донавчального закладу

1. Благодійна діяльність регламентується законодавчими актами та нормативними документами (перелік додається).

2. Благодійні внески можуть бути виключно добровільними! Допомагати навчальному закладу чи ні – це Ваше особисте рішення. Ніхто не може контролювати здійснення Вами благодійної допомоги.

3. Благодійні внески у вигляді коштів не можуть прийматися працівниками навчального закладу, окрім бухгалтера у навчальних закладах, що ведуть самостійний бухгалтерський облік.

4. Переказ благодійних внесків Ви можете здійснити на спеціальний розрахунковий рахунок навчального закладу, що розміщений на інформаційному стенді та на сайті навчального закладу, через каси банку, інтернет-банкінг, платіжні системи тощо. У будь-якому обраному Вами варіанті обов’язковим є відповідне оформлення у бухгалтерському обліку.

5. Якщо благодійний внесок робиться у грошовій формі слід зазначати цілі, на які внесок призначається (обговорений на засіданні Ради навчального закладу трирічний план розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу розміщений на сайті навчального закладу). Якщо благодійник не вказує цілі, то керівник навчального закладу може направити благодійні кошти на першочергові потреби, пов’язані виключно з основною діяльністю.

6. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійних внесків, у тому числі шляхом отримання інформації на письмовий запит, участі в загальних зборах батьків, де вирішуються питання надання благодійної допомоги та/чи заслуховується звіт батьківського комітету (ради) про використання благодійної допомоги. Ви можете вимагати позачергові звіти батьківських комітетів (рад) про використання благодійної допомоги.

7. Благодійник має право отримувати звіт про використання внесків.

8.Щомісячний звіт адміністрації навчального закладу щодо залучення та використання благодійних внесків у рекомендованій Департаментом освіти формі повинен розміщуватися на сайті та інформаційному стенді навчального закладу.

9. Ви маєте знати про обов’язковість щорічного звітування керівника навчального закладу на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

10. У разі примусового збору коштів, фактів дискримінації дітей або порушення вимог діючого законодавства України Ви завжди можете звернутися за Телефонами Довіри до Департаменту освіти Харківської міської ради (725-25-01), громадських приймалень депутатів Харківської міської ради 7 скликання (номери телефонів розміщені на офіційному сайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету http://www.city.kharkov.ua або управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради.

Шевченківський район 340-31-43
Новобаварський район 734-94-30
Слобідський район 737-23-14
Основ’янський район 725-27-91
Холодногірський район 712-34-27
Немишлянський район 392-02-41
Київський район 725-24-86
Індустріальний район 93-41-35
Московський район 68-54-90

Необхідний перелік нормативних документів

— Конституція України, Цивільний кодекс України, Бюджетний кодекс України;

— закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

— постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 №1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт»;

— накази Міністерства фінансів України від 25.09.2015 №840 «Прозатвердження Змін до деяких Методичних рекомендацій збухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору»; від 12.10.2010 №1202 «Прозатвердження Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО) вдержавному секторі 121 «Основні засоби» та 123 «Запаси»»; від 26.06.2013 №611 «Прозатвердження плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок його застосування» та «Про затвердження Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями бюджетних установ»;

— наказ Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 440 «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу»;

— наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від26.04.2011 №398 «Про затвердження Примірного положення пробатьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу»;

— листи Міністерства освіти і науки України від 28.04.2010 № 1/9-290 «Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків»; від 05.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 05.09.2013 №1/9-608 «Щодо благодійних внесків»; від28.11.2013 № 1/9-848«Про організацію благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»;

— листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків»; від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків».

Роз’яснення щодо інструментів благодійності

Види благодійної діяльності

Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

— 1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

— 2) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

— 3) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

— 4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

— 5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

— 6) публічний збір благодійних пожертв;

— 7) управління благодійними ендавментами;

— 8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

— 9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Стаття 5.Закону України

«Про благодійну діяльність

та благодійні організації»

Банківський ендавмент. «Ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач (бенефіціар) не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Платіжна система - платіжна організація, учасники платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу коштів. Проведення переказу коштів є обов'язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Платіжна система не є фінансовим агентом, тому всі фінансові дані щодо платіжних реквізитів карток вводяться виключно на стороні банків, що є найкращою гарантією безпеки платіжних даних. Для передачі всіх інших даних використовується шифрований протокол SSL.

Закон України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

Постанова Кабінету Міністрів Україним від 04.08.2000 №1222 "Про затвердження Порядку отрицания благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних олсіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоровя, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

Лист МОНмолодьспорт України від 09.04.2012 №1/9-272 "Щодо благодійних внесків"

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11№1/9 - 289 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків"

Лист МОНмолодьспорт України від 13.10.2011 №1/11 - 9472 "Щодо збору коштів з батьків"

Лист МОНмолодьспорт України від 28.04.2010 №1/9-290 "Щодо здійснення благодійних та спонсорських внесків"

Положення про батьківську раду ДНЗ №93

Для батьків та представників громадськості, які бажають надати благодійну та спонсорську допомогу, повідомляємо номер спецрахунку:

МФО банка: 851011
код ЄДРПОУ: 02146328
Розрахунковий рахунок:
№35423303026558 в ГУДКСУ у Харківській області
для ДНЗ №93

Звіт щодо залучення та використання благодійних внесків


У серпні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

Липень 2017

Надійшло коштів: 23 688,00 грн.
НайменуванняВартість одиниці, грн.КількістьСума грн.
Металопластикові вікна1 360,002,52 м. кв.3 427,00
Церезит3,00300 кг.900,00
Цемент2,40100 кг.240,00
Стартова для пластика54,0054 м.п.540,00
Уголок 30х3010,0030 м.п.300,00
Підвіспі стелі100,0054,8 м.кв.5 480,00
Брус 50х5020,0030 м.п.600,00
Брус 20х308,00124 м.п.992,00
Пластик кольоровий95,0065 м. кв.6 175,00
Водоемульсіонка30,0028 л. 840,00
Клей "Мєтілан"150,000,3 кг45,00
Грунтовка40,0010 л.400,00
Кран для умивальника 200,002 шт.400,00
Шпаклівка2,40300 кг720,00
Ізвесть2,50120 кг300,00
Крейда2,50120 кг300,00
Кисть 120 мм12,006 шт.72,00
Кисть 40 мм4,006 шт.24,00
Уайт спіріт20,002 л.40,00
Емаль ПФ-115 вишня38,005,60 кг212,80
Емаль ПФ -115 блакитна40,008,40 кг336,00
Емаль ПФ-115 червоно-коричнева35,0012 кг420,00
Емаль ПФ -115 зелена40,008,4 кг336,00
Емаль ПФ -115 біла42,0014 кг588,00
Усього:Загальна сума: 23 688,00 грн

У червні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

Травень 2017

Надійшло коштів: 13744, 03 грн
НайменуванняВартість одиниці, грн.КількістьСума, грн.
Порошок пральний35,00100кг3500,00
Металопластикові вікна10,234 м. кв.10244,03
Усього:Загальна сума: 13744,03

Квітень 2017

Надійшло коштів на суму: 7 000,00 грн.

НайменуванняВартість одиниці, грн.КількістьСума, грн.
Дитяча стінка7 000,0017 000,00
Усього:Загальна сума:
7 000,00

Березень 2017

Надійшло коштів на суму: 5 000,00 грн.

НайменванняВартість одиниці, грн.КількістьСума, грн.
Стінка дитяча5 000,0015 000,00
Усього:Загальна сума:
5 000,00

Лютий 2017

Надійшло коштів на суму: 17 000,00 грн.

НайменуванняВартість одиниці, грн.КількістьСума, грн.
Порошок35,0085 кг2 800,00
Килим 3х45 9901 5 990,00
Стіл 2-х містний450,0016 7 200,00
Ложка десертна10,0031310,00
Шкаф для роздягання 700,001700,00
Усього:Загальна сума:
17 000,00

У січні місяці матеріальні цінності не оприбутковувались

Грудень 2016

Надійшло коштів на суму: 8 529,79 грн.

НайменуванняВартість одиниці, грн.КількістьСума, грн.
Металопластикові вікна 1 063,80 7,05 м. кв.7 499,79
Мольберт175,001175,00
Коляска110,001110,00
Пірамідка45,00290,00
Набір "Кухня"50,00150,00
Набір "Лікарня"50,00150,00
Набір "Перукарня"50,00150,00
Набір "Інструменти"1150,001115,00
Конструктор ЛЕГО275,001275,00
Корзина для іграшок115,001115,00
Усього:Загальна сума:
8 529,79 грн.

Листопад 2016

Надійшло коштів на суму: : 62 203,90грн.

НайменуванняВартість одиниці, грн.КількістьСума, грн.
Дитячі іграшкові меблі - лікарня1 500,0011 500,00
Дитячі іграшкові иеблі - кухня1 500,0011 500,00
Дитячі іграшкові меблі - перукарня1 500,0011 500,00
Спортивний м'який конструктор (Модульний комплекс)5 230,85210 461,70
Пісочниця1 500,0011 500,00
Вуличний дитячий столик з лавками1 500,0011 500,00
Рольовий елемент для майданчика1 500,0011 500,00
Катер1 800,0011 800,00
Ліана-елемент для лазіння1 800,0011 800,00
Ігровий комплекс3 000,0013 000,00
Будиночок-альтанка1 500,0011 500,00
Ліжка трьохярусні700,0053 500,00
Столи дитячі (прямокутні) 520 мм500,0021 000,00
Столи дитячі "Пелюстка" 700х700х5801 000,0055 000,00
Стіл письмовий однотумбовий800,001800,00
Стільці дорослі200,0051 000,00
Лавка дитяча300,002600,00
Стільці дитячі дерев'яні лакові 340 мм150,005750,00
Шафи для одягу (3 секції)400,0041 600,00
Стелажі600,0021 200,00
Килимове покриття 3х4 м4 000,0014 000,00
Подушка б/у50,00241 200,00
Матрац50,003150,00
Ковдра х/б70,002140,00
Ковдра синтепонова60,00160,00
Постільна білизна90,0060 комп.5 400,00
Подушки60,01201 200,20
Матраци85,00201 700,00
Ковдри120,00202 400,00
Рушники 50х9073,55402 942,00
Усього:Загальна сума:
62 203,90

Жовтень 2016

Надійшло коштів на суму: : 28 617,50 грн.

Найменування Вартість одиниці, грн Кількість Сума, грн
Плитка для підлоги 600х60060.0036 м.кв.2 160
Плитка для підлоги 604х60460.0070 м.кв.4 200
Декор 300х60012,515837 287,50
Комод пластиковий700,001700,00
Металопластикові вікна839,0013,60 м.кв.11 410,00
Відро для сміття400,001400,00
Відро пластмасове50,009450,00
Кастрюля емалірована150,003450,00
Чашка13,0020260,00
Ложка чайна32060,00
Ложка десертна520100,00
Тарілка глибока1820360,00
Тарілка мілка1820360,00
Стул для вихователя420,001420,00
Усього:Загальна сума:
28 617,50 грн

Вересень 2016

Надійшло коштів на суму: : 36 204,60 грн.
Найменування Вартість одиниці, грн Кількість Сума, грн
рушник махровий 20,00 25 500,00
Гардини 710,00 10 7100,00
Наволочка верхня 25,0025625,00
Покривало50,00251 250,00
Килим 3х45 990,0015 990,00
Порошок35,0080 кг2 800,00
Емаль ПФ-11536,15382 кг13 811,60
Уайт спирит17,0010 л.170,00
Кисть6,6030198,00
змішувач для мийки750,002 1 500,00
Карниз пластиковий зі штангою220,003660,00
Крейда2,50120 кг300,00
Вапно2,50120 кг300,00
Тумба1 000,0011 000,00
Усього: Загальна сума:
36 204, 60

Липень-серпень 2016

НайменуванняВартість одиниці, грнКількістьСума, грн
розчинник451 л45
клей "рідкі цвяхи"501 шт50
крейда2.3360 кг140
вапно2.3330 кг70
Усього:Загальна сума:
305, 00грн

Червень 2016

Надійшло коштів на суму 11620 грн

НайменуванняВартість одиниці, грнКількістьСума, грн
Господарчі товари:
порошок пральний
3570 кг2450
пензлі для фарбування,
"валик" для фарбування
5,25

18
24 шт

4 шт
126

72
Розчинник85 5 л85
фарба "емаль ПФ 115"9486 банок8034
Оформлення передплати на періодичні фахові видання2144856
Усього:Загальна сума:
11620 грн

Травень 2016

Надійшло коштів на суму 3165 грн

НайменуванняВартість одиниці, грнКількістьСума, грн
Господарчі товари:
шаровий кран
3501350
труба40120
"куточок" для з`єднання труб104 шт40

клей "Силікон"
держак
утеплювач
щітка
шифер
пісок
40
30
30
20
100
180
1 шт
1 шт
1,5 м
1 шт
9 шт
9 т
40
30
45
20
900
1620
Усьго:Загальна сума:
3165грн

Квітень 2016

Надійшло коштів на суму 2 290 грн

НайменуванняВартість одиниці, грнКількістьСума, грн
Господарчі товари:
лампочки
810 шт80
повірка манометрів9 шт150
порошок пральний3550 кг1750
Педагогічна література65; 30; 503 шт145
Будівельні матеріали:
вапно

2,4

50 кг


120
крейда1,530 кг45
Усього:Загальна сума:
2 290 грн

Березень 2016

Надійшло коштів на суму 4 240 грн

НайменуванняВартість одиниці, грнКількість Сума, грн
Будівельні матеріали:
шпаклівка
15030 кг1500
фарба1209 банок1080
"грунтівка"702 л140
Канцелярські товари:
папір офісний
1004 пачки400
стенди пластикові40-753 шт190
Державний прапор України100 1 шт100
Господарчі товари:
праска

450

1шт

450
змішувач5601 шт560
Усього:Загальна сума:
4 240 грн

Лютий 2016

Надійшло коштів на суму 2356, 00 грн

НайменуванняВартість одиниці, грнКількістьСума, грн
Будівельні матеріали:
куточок будівельний
4,0010 шт40,00
"рідкі цвяхи"75,002 шт150,00
пластик білий105,002 кв.м210,00
пластик кольоровий105,0017,6 кв.м 1848, 00
брус6,0018,0 м108,00
Усього:Загальна сума:
2 356 грн

Січень 2016

Надійшло коштів на суму 6932, 00 грн

НайменуванняВартість одиниці, грнКількістьСума, грн
Будівельні матеріали: шпалери
4009 шт3600
шпаклівка3, 7560 гк225
грунтівка403 л120
клей "Метілан"1502 шт300
кут пластиковий425 м100
"рідкі" цвяхи7515 шт1125
"колор"351 шт35
розчинник201 шт20
підвісна стеля2048 кв.м960
щітка62 шт12
лезо151 шт15
фриз пластиковий930 шт270
фарба водоемульсійна305 л150
Господарчі товари: лопата для чищення снігу651 шт65
Усього:Загальна сума:6932, 00

Грудень 2015

Надійшло коштів на суму 38390 грн

НайменуванняВартість одиниціКількістьСума
Компютерна техніка:
-БФП
80001 шт8000
Будівельні матеріали:
шпалери
13513 шт1755
шпаклівка3,7560 кг225
грунтівка403 л120
клей для шпалер1502 кг300
Меблі:
шафа 5-місна
17506 шт10500
шафа 4-місна15001 шт1500
шафа 5-місна18005 шт9000
Посуд:
каструля
7601 шт760
Ремонт:
вхідних дверей
10301 шт1030
Господарчі товари:
килим
24001 шт2400
Миючі засоби:
пральний порошок
3580 кг2800
Усього:Загальна сума:
38390 грн


Листопад 2015 року

Надійшло коштів на суму 24600 грн.

Оприбутковано матеріальні цінності:

НайменуванняВартість одиниціКількістьСума
Будівельні матеріали:
-вікна металопластикові
3100618600
Меблі:
-шафа господарча
-стіл
-шафа 5-місна дитяча
900
1400
1850
1
1
2
900
1400
3700
Усього:Загальна сума:
24600

Жовтень 2015 року

Надійшло коштів на суму 12871 грн.

Оприбутковано матеріальні цінності:

НайменуванняВартість одиниціКількістьСума
Будівельні матеріали:
-вікна металопластикові
2625410500
Копіювальні послуги41141
Господарчі товари:
- порошок пральний
-граблі
-замок

33


40
200

60 кг


1
1

1980


40
200
Канцелярські товари:
-книга складського обліку
1101 110
Усього:Загальна сума 12871

Вересень 2015 року

Надійшло коштів на суму 4140 грн.

Оприбутковано матеріальні цінності:

НайменуванняВартість одиниціКількістьСума
Господарчі товари:
-комфорки на електроплиту
-скотч для заклейки вікон650

20


4

5


2600

100
Комп`ютерна техніка:
-заправка картриджів
-ремонт системного блоку

120


700

2


1
240


700
Усього:Загальна сума: 4140
Впродовж 2014/2015 навчального року було залучено та використано благодійних внесків на загальну суму 232 068 грн.
Кiлькiсть переглядiв: 172